30-дневно предизвикателство: Ден 2 – Нещо, към което изпитваш силни чувства

ърху темата на този втори ден от предизвикателството си позволих да размишлявам малко по-дълго. Честно казано, интензивността на емоциите и чувствата ми винаги е била страшно силна. Понякога се чувствам дотолкова завладяна от дадено чувство, че не мога да мисля за нищо друго или да извършвам ежедневните си задачи. Чувството, разбира се, може да бъде както положително, така и отрицателно.